P-004. PARAKENGURU Zakrivljene paralelne šipke

Opis

Kompleks se sastoji od četiri pomoćna stupa u visini od: 1100 mm. Paralelne šipke su pričvršćene na potporne stupove na visini od 1000 mm pomoću oboda na vratilu. Promjer šipke 42 mm, ukupna dužina 1790 mm. Težina – 81,40 kg.

Tehnički podaci

  • Dimenzije (mm): 898×2609

Dokumentacija